Czynniki wplywajace na dynamiczny rozwoj handlu miedzynarodowego

Frezowanie cnc definiowane jest jak proces obróbki, w ciągu jakiej z obrabianego przedmiotu zbiera się określoną ilość materiału. W toku frezowania usuwane są jak najniższe wiórki materiałów. Wykorzystuje się znacznie szybko robiące się maszyny, które pracują z pewnym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze.Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Poleca się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe.W porządku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy podają się z zębów prostych lub spiralnych.Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wydobywa się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce spotyka się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu.W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez może istnieć właściwie pochylony. Możliwe jest zarówno obrabianie (skrawanie materiału na bokach gdy tylko frez posiada uzębienie panujące.W zależności od typie produktu, jaki tworzy żyć człowiek obróbce poleca się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy znajdują się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest skuteczne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.