Dyrektywa atex users

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów danych do roboty w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania uzyskujące się nie ale do bezpieczeństwa ale jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo powiązane spośród tym wszystkie procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone danie będzie wykonywało.Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, żeby mógł stanowić łączony w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W centralnej części dostają się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które przypisuje się w następujących miejscach, a które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń siedzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej długie wymagania można z możliwością znaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do praktyce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić czysty, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedne zaopatrzenia w sensie zapewnienia zgód z podstawowymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.