Gaszenie pozarow i srodki gasnicze

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy ale z pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego kwota i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce jest również czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

http://borusja.pl/pakowarki/produkt/pakowarka-prozniowa-multivac-p100/Pakowanie próżniowe żywności - Multivac P100

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w dziedzinie spalania oraz na ograniczeniu stężenia tlenu do cen, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w strefie spalania. Warto także dodać, że najlepsze efekty gaśnicze znajduje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.Pożary, powstające w wnętrzach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej zajmuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest konieczna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana jest zarówno do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub i zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tymże szczególnie korzystne, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna i wykazuje się pomocna, jednak jedynie w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe.Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie zapewne być zwracana na otwartych przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy stosować w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie bierze się te w wnętrzach, w jakich pewno ona zrobić poparzenia spotykających się w nich ludzi.Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną zbiera się jeszcze z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.