Mikroskop 2 lensa okuler disebut

Nazwa mikroskopu powstała przez połączenie słów z języka starogreckiego o miejscu  „mały” oraz „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop służy do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Danie wtedy jest szeroko wykorzystywane w medycynie, nauce, a jeszcze przemyśle również w moc różnych rzeczach. Na przestrzeni dziejów wymyślono różne typy mikroskopów.

Ważnym spośród nich stanowiło danie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły sporej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do nabycia było zupełnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w badaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przyczynił się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia produkcji na znaczną gamę. Jako pierwszy człowiek pod mikroskopem obserwował inne sposoby komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny moment w poszukiwaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się zupełnie różnych prac na temat świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy rozwój medycyny. Wynaleziono wiele środków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przydałoby się w późniejszym okresie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej chorobie. Mikroskop spowodował powstanie nowych dziedzin nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano i po raz pierwszy chromosomy i udowodniono, że są one nośnikami genów. Od tego sezonu zaczęła kształtować się inna dziedzina wiedzy: genetyka. Odkrycie i opinia genów pomaga w współczesnym świecie walkę z wadami genetycznymi. Nie zapominajmy również o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa stała się identyfikacja przestępców, a ponadto określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się i przemysłowi: dzięki niemu szykuje się nowe stopy metali, jakie są materiałem branym w moc dziedzinach ziemie i wiedze. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W obecnym różnym człowieku urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze form komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był postęp w sferze nauki, przemysłu i medycyny.