Para wodna a temperatura

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Zwraca się ją zaledwie w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na swobodnych przestrzeniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest niewielki ciężar właściwy i w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zapisuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną.Najczęściej parę wodną kojarzy się do gaszenia pożarów, które potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi.Para, jako materiał gaśniczy prawdopodobnie stanowić wdrażana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie obowiązują w odpowiedź z wodą w typowych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produktu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu.Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w powierzchni spalania.Najbardziej sprawne i sprawne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer.Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być brana jedynie w współczesnych miejscach, co do których bierze się pewność, iż nie są w nich wszyscy. Z koncentracje na konkretne ciśnienie gaśnicze para potrafiła być ciężka dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.