Pospiech dentysta poznan

BacteFort

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Jak na indywidualnej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego środka do poskramiania pożarów rzuca się różne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest niewątpliwie woda. Przecież nie w wszystkim przykładzie można się nią podawać. W pożarach bierze się również dość często piany czy proszków.Mniej atrakcyjnym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika może spośród tego, że wolno ją korzystać wyłącznie w miejscach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing nie nadaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie nazywa to, że nie ważna z niej używać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest silnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych.Proces gaszenia parą liczy na służeniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę zaczyna się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. A w niniejszych przypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W zakresie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.