Uziemienie stacji 110 kv

http://fiskalne-krakow.pl/post/male-kasy-fiskalne.htmlMałe kasy mobilne/proste - Polkas Kraków

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz każdego rodzaju obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w olbrzymim stopniu ograniczają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego typu substancji palnych w efektu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może zrobić zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu a tymże jednym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. By stanowiło ostatnie dodatkowe przewożone konstrukcje powinny stanowić dobre uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego modelu uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego gatunku proste uziemienia montują się z zacisku uziemiającego oraz z przewodu. Przewody wykorzystywane w uziemieniu wyróżniają się niską opornością elektryczną i znacznie dużą odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej trudne uziemienie posiadające system ochrony, który umożliwia na transport lub dozowanie produktu wyłącznie w punkcie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte.Zastanawiasz się z pewnością kiedy stosuje się tego rodzaju uziemienia? Najczęściej przyjmuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek też na dowód elementów instalacji procesowych. Do tworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W punkcie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i organizuje się w otoczeniu substancji łatwopalnych, przylega do powstawania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest naprawdę mocny zacisk i tak dopasowany kabel, dający szansę przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia.Ważne jest wtedy, że wprowadzane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo restrykcyjne wytyczne, skierowane na trasie testów. Obecnie najlepsze rezultaty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.